SANOMAG er et produkt af Johann Granders forskningsaktiviteter i den første tid. Johann Grander erkendte allerede tidligt den betydning som naturlig magnetisme har for mange af naturens processer. Ud fra sine observationer af naturen og gennem utallige eksperimenter udviklede han dette apparat som kombinerer specielle egenskaber. SANOMAG´s funktion er baseret på virkningen af specielt udvalgte magneter. Det korrekte valg af magneternes legeringsbestanddele og deres arrangement spiller en afgørende rolle for SANOMAG´s specielle virkninger.De skiftende polariteter langs med stålkablerne (som kan måles med et kompas) udgør et særligt kendetegn ved SANOMAG. Sanomagen virker i en radius på op til 20 meter og kompensere for skadelige stråler fra WIFI, Mobiltelefoner, Vandårer mv., ved at etablere et naturligt magnetisk felt.